Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

Jak powstawa│y zdjŕcia...
[1 z 3]

KilkanaÂcie fotek "od kuchni" o tym, jak powstawa│a sesja zdj੠poÂlubnych wykonanych na terenie lokomotywowni ZamoŠ Bortatycze w dn. 2007.05.02.

Strona 1Strona 2Strona 3 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 166.8 kB   Wstŕpna wizyta na lokomotywie i przymiarki do zdjŕŠ.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 194.2 kB   ST44-3002+SM48-061 - lÂni▒ce i wypucowane przez pracownikˇw PKP-LHS maszyny stoj▒ w hali lokomotywowni Bortatycze czekaj▒c na dzie˝ zdjŕciowy.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze).
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 132.3 kB   Gosia fotografuje maszyny.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 164.9 kB  


fot. Ma│gorzata Kuczy˝ska
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 209.8 kB   LÂni▒ce i wypucowane przez pracownikˇw PKP-LHS maszyny stoj▒ w hali lokomotywowni Bortatycze czekaj▒c na dzie˝ zdjŕciowy.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 157.1 kB   Podczas zdj੠na Rynku Wielkim (na chwilŕ przed sesj▒ w lokomotywowni) nie brakowa│o gratulacji od przypadkowych przechodniˇw.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 145.2 kB   Zdjŕcia poÂlubne na Rynku Wielkim w ZamoÂciu.

ZamoŠ
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 186.4 kB   Za chwilŕ para m│oda pojedzie na zdjŕcia na lokomotywowniŕ.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 234.7 kB   Trochŕ inna perspektywa tego sielankowego zdjŕcia

ZamoŠ
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 163.5 kB   Fotografuj▒cych i kameruj▒cych nie brakowa│o...

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 181.8 kB   Ca│▒ sytuacjŕ z zaciekawieniem obserwowali pracownicy lokomotywowni LHS.
Rolŕ "lo┐y honorowej" pe│ni│a kabina ST44-2039.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 104.8 kB  

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Krzysztof Bugaj
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 195.3 kB   "...a teraz uÂmiech w moj▒ stronŕ!"

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 149.5 kB   "Co mamy dalej w grafiku szefie?"

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 186.6 kB  

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Bart│omiej Samojeden
Strona 1Strona 2Strona 3
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05