Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

Szerokim torem w nowy szlak ┐ycia
[1 z 4]

2007.05.02 odby│a siŕ na terenie lokomotywowni ZamoŠ Bortatycze niezwyk│a sesja fotograficzna. Žwie┐o upieczeni ma│┐onkowie Dorota i Tomasz Ku╝niak pozowali do serii zdj੠z lokomotywami ST44-3002 i SM48-061 udostŕpnionymi specjalnie do tego celu przez w│aÂciciela i zarzadcŕ linii LHS - spˇ│kŕ PKP-LHS z ZamoÂcia, ktˇrej pracownikom przy tej okazji serdecznie dziŕkujemy za entuzjastyczne przyjŕcie tak zwariowanego pomys│u oraz pomoc w jego realizacji.

Zapraszamy rˇwnie┐ do obejrzenia galerii zdj੠"od kuchni" jak powstawa│ ten fotoreporta┐.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 126 kB   Gratulacje i najlepsze ┐yczenia sk│ada m│odej parze w imieniu spˇ│ki PKP-LHS jej Prezes - Zbigniew Tracichleb.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Ma│gorzata Kuczy˝ska
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 163.2 kB   Gratulacje i najlepsze ┐yczenia sk│ada m│odej parze w imieniu spˇ│ki PKP-LHS jej Prezes - Zbigniew Tracichleb.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 161.1 kB   Gratulacje i najlepsze ┐yczenia sk│ada m│odej parze w imieniu spˇ│ki PKP-LHS jej Prezes - Zbigniew Tracichleb.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 153.3 kB  

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Ma│gorzata Kuczy˝ska
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 170 kB  

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 145.5 kB  

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 136.1 kB  

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Ma│gorzata Kuczy˝ska
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 173.5 kB  

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 197 kB  

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 130.9 kB  

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Ma│gorzata Kuczy˝ska
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 146.1 kB  

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 138.7 kB  

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Ma│gorzata Kuczy˝ska
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 142.3 kB  

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 161.1 kB  

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 164.5 kB  

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Bart│omiej Samojeden
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05