Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

Nawierzchnia kolejowa
[1 z 2]

Strona 1Strona 2 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 706.2 kB  

Motkowice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 575.2 kB  

Motkowice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 389.1 kB   Roz│adunek szyn w Klimontowie - szyna przymocowana lin▒ do podk│adu zsuwa siŕ z odje┐d┐aj▒cego poci▒gu.

Klimontˇw
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 730.1 kB   Tor LHS w Rytwianach.

Rytwiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 434.9 kB   Coraz rzadszy widok na LHS - szyna typu P65, s│u┐▒ca od pocz▒tku istnienia Linii.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 180.6 kB   Wska╝nik W27a wskazuj▒cy maksymaln▒ prŕdkoŠ podczas przejazdu przez pobliskie stanowisko RTG.

Grˇdek Kolonia
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 546.2 kB  

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Szymon Janiec
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 626.1 kB  

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Szymon Janiec
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 251.6 kB   Darku kiedy ta wymiana?

Puszcza Sandomierska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 226.4 kB  

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 335.7 kB   Co czego nie lubi▒ drogowcy i mechanicy - wychlapy.


fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 261.3 kB   Oznaczenie szyny.

Je┐ˇwka
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 248 kB   Szyna P65 (R65) pochodz▒ca z czerwca 1978 r, cechowana jako A (Azowstal).

Zarzecze nad Sanem
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 0 kB   Jedne z najstarszych szyn na LHS. Wyprodukowane w listopadzie 1976 r., po│o┐one dok│adnie 1977.05.15.

Maziarnia
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 209.6 kB   úubki │acz▒ce szyny P-65 (S-65).

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05