Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

Zwierzyniec Towarowy
[1 z 4]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1267.7 kB   ST44-2006+ST44-2066 z mieszanym sk│adem podczas postoju w oczekiwaniu na krzy┐owanie.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 666.5 kB   Zespˇ│ Gagarinˇw ST44-2025 i ST44-2046 ze sk│adem mieszanym oczekuje na mijance na krzy┐owanie.

Zwierzyniec
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 592 kB   Zespˇ│ Gagarinˇw ST44-2025 i ST44-2046 ze sk│adem mieszanym wje┐d┐a na mijankŕ, gdzie bŕdzie mia│ krzy┐owanie ze sk│adem wŕglarek. W tle maszyny robocze na torze normalnym.

Niedzieliska
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 702.1 kB   ST43-366 z poci▒giem retro "Rumunem przez Ba│aje, czyli po┐egnanie z lokomotywami serii ST43" opuszcza stacjŕ Zwierzyniec Towarowy.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1681.3 kB   ST48-016+ST48-004 (084?) prowadz▒ce sk│ad cystern wje┐d┐aj▒ na st. Zwierzyniec Towarowy.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 421.2 kB   SA134-028 w roli poci▒gu regionalnego do Lublina.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 384.3 kB   SA134-023 jako Regio 23440/1 z ZamoÂcia do Rzeszowa.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 412.6 kB   SM42-2643 podczas manewrˇw na stacji Zwierzyniec Towarowy.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 991.4 kB   Sk│ad z rud▒ podczas przejazdu przez Zwierzyniec Towarowy.

Zwierzyniec
fot. Kuba Dressler
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 901.3 kB  

Zwierzyniec
fot. Kuba Dressler
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1122.3 kB  

Zwierzyniec
fot. Kuba Dressler
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 462.3 kB   Pokaz mazutu w wykonaniu Gagarina ST44 -2006, ktˇry wraz z Jamnikiem 16D-004 prowadzi rozbiˇrkŕ w stronŕ Bi│goraja.

Zwierzyniec
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 441.4 kB   ST44-2030 wraz z drugim Gagarinem i sk│adem mieszanym, min╣ wkrˇtce na biegu mijankŕ w Zwierzy˝cu, w drodze na zachˇd.

Zwierzyniec
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 376.1 kB   ST40s-08 wje┐d┐a na mijankŕ ze sk│adem mieszanym.

Zwierzyniec
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 301 kB   Gagarin ST44-2034 wraz z bli╝niakiem przeje┐d┐aj▒ przez mijankŕ w Zwierzy˝cu, by za chwilŕ rozpocz▒Š podjzd pod Kanion z krˇtkim sk│adem mieszanym.

Zwierzyniec
fot. Jaros│aw Stypa
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05