Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

Tunel kolejowy ko│o Miechowa
[1 z 2]

Strona 1Strona 2 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 0 kB   ED250 "Pendolino" wje┐d┐a na st. Tunel.

Tunel
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 0 kB  

Tunel
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 240.9 kB   Pocz▒tek tzw. sztywnej sieci trakcyjnej w tunelu.

Tunel
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 369.3 kB   Poci▒g Przewozˇw Regionalnych w postaci EZT EN71-010 wyje┐d┐a z pˇ│nocnego tunelu "August".

Tunel
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 464.3 kB  

Tunel
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 459.9 kB  

Tunel
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 336.1 kB  

Tunel
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 387.3 kB  

Tunel
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 288.8 kB  

Tunel
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 607.5 kB   Tunel zachodni "August". Uwagŕ zwraca ko˝cˇwka sztywnej sieci trakcyjnej widoczna w portalu.

Uniejˇw Rŕdziny
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 563.3 kB   Widok na tunele od strony po│udniowej. IloŠ ziemi widocznej nad nimi dobitnie sugeruje wy│▒cznie strategiczny charakter tych budowli.

Uniejˇw Rŕdziny
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 793.5 kB   Stacja Tunel.

Uniejˇw Rŕdziny
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 638.3 kB   Budynek stacyjny.

Uniejˇw Rŕdziny
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 589.1 kB   Na pierwszy rzut oka to zdjŕcie nie powinno zostaŠ opublikowane (wszŕdobylskie lampy, kadr robiony na szybko). Ale po przyje╝dzie do úodzi uprzytomni│em sobie, ┐e lepszego i aktualniejszego ujŕcia na perony stacji Tunel nie mam. Publikujŕ je wiŕc dlatego, ┐e nied│ugo ten widok przejdzie do historii...

Uniejˇw Rŕdziny
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 585.8 kB   Pˇ│nocna g│owica stacji Tunel.

Uniejˇw Rŕdziny
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05