Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

Torami LHS i Žwiŕtokrzyskiej Kolei Dojazdowej
[1 z 4]

W dn. 2006-10-07 odby│ siŕ przejazd poci▒giem specjalnym po torach Jŕdrzejowskiej Kolei Dojazdowej prowadzonym zabytkowym parowozem Px48-1724.
Prezentujemy kilkanaÂcie zdjŕŠ, na ktˇrych nie zabrak│o rˇwnie┐ LHS.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 122.2 kB   Tor Žwiŕtokrzyskiej Kolei W▒skotorowej w okolicach Chmielnika. Obecnie u┐ywany tylko do Hajdaszka, ale kiedy - kto wie?


fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 114.3 kB   Poci▒g specjalny gotˇw do odjazdu stoi na stacji Jŕdrzejˇw W▒sk.

Jŕdrzejˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 138.6 kB   Obs│uge trakcyjn▒ zapewni│ parowˇz Px48-1724.

Jŕdrzejˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 114.6 kB   Chwila przed odjazdem...

Jŕdrzejˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 243.4 kB  

Borki
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 129 kB   Tu┐ za Jŕdrzejowem.
Pora na fotostop.

Jasionna
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 129.4 kB   Szpaler fotostopowiczˇw czeka na poci▒g.

Jasionna
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 167.8 kB   Poci▒g wyje┐d┐a z tzw. serpentyn w Jasionnej.

Jasionna
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 133.8 kB   Poci▒g pŕdzi w kierunku Jasionnej.

Jasionna
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 217.7 kB   Sk│ad wje┐d┐a na przystanek Jasionna. Widok z toru LHS.

Jasionna
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 219 kB   Poci▒g z rud▒ jad▒cy w kierunku Sŕdziszowa. Po lewej widoczna smuga dymu parowozu Px48-1724 jad▒cego z poci▒giem specjalnym po torach Žwiŕtokrzyskiej Kolei Dojazdowej.

Dalechowy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 163.8 kB   Tor LHS i wiadukt w Motkowicach. Tu tak┐e nie zabrak│o MK.

Motkowice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 148.3 kB   Sk│ad pŕdzi pod pe│n▒ par▒, aby zd▒┐yŠ na spotkanie poci▒gˇw...

Motkowice
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 172.4 kB   Pocz▒tek ma│ej historyjki poklatkowej o tym jak MK spieszyli siŕ, aby zrobiŠ zdjŕcie dwˇm krzy┐uj▒cym siŕ poci▒gom... :)
T-00:00:30, czyli 30 sekund do momentu spotkania siŕ obu poci▒gˇw.

Motkowice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 167.5 kB   T-00:00:06.


Motkowice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05