Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

Szczebrzeszyn LHS
[1 z 2]

Normalnotorowa stacja znajduj▒ca siŕ w Brodach Ma│ych w km 75.7-77.4 LHS, przy ktˇrej znajduje siŕ du┐y terminal prze│adunkowy.

Strona 1Strona 2 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 147.4 kB   Gagariny z poci▒giem zdawczym startuj▒ ze stacji Szczebrzeszyn LHS kieruj▒c siŕ w stronŕ Zag│ŕbia.

Brody Ma│e
fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 87.9 kB   Krzy┐owanie o wschodzie s│o˝ca.

Brody Ma│e
fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 793.2 kB   Mieszany sk│ad prowadzony ST44- 2045+ST44-2035 wyje┐d┐a ze st. Szczebrzeszyn LHS.

Brody Ma│e
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 732.9 kB   Manewry na st. Szebrzeszyn LHS prowadzone duetem ST44-2045+ST44- 2035.

Brody Ma│e
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 648.7 kB  

Brody Ma│e
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 355.8 kB   "Kazach" TE33A-9999 ze sk│adem wŕglarek wje┐d┐a na stacjŕ Szczebrzeszyn LHS.

Brody Ma│e
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 939.1 kB   Panorama na stacjŕ Szebrzeszyn LHS.

Brody Ma│e
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 335 kB   ST44-2039 podczas manewrˇw ze sk│adem na wschodniej g│owicy stacji Szczebrzeszyn LHS.

Brody Ma│e
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 261.3 kB   Stanowisko dy┐urnego ruchu na stacji Szczebrzeszyn LHS. Uwagŕ zwraca jedyny w swoim rodzaju rŕcznie rze╝biony kwietnik.

Brody Ma│e
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 245.9 kB   Oryginalny kwietnik na nastawni dysponujacej autorstwa Jana Kitki.

Brody Ma│e
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 370 kB   Poci▒g rudowy prowadzony ST40S-04 + drug▒ lokomotyw▒ tej serii przeje┐d┐a przez stacjŕ Szczebrzeszyn LHS.

Brody Ma│e
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 236.7 kB   ST44-2003, ST4 manewruj▒ na stacji Szczebrzeszyn LHS. ST44-2001+ST44-2027 (po lewej) ze sk│adem mieszanym oczekuje na otwarcie szlaku do ZamoÂcia.

Brody Ma│e
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 127.6 kB   Rze╝ba patronki kolejarzy, Âw. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wykona│ j▒ Jan Kitka - dy┐urny ruchu stacji Szczebrzeszyn.

Brody Ma│e
fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 138.4 kB   Rze╝ba patronki kolejarzy, Âw. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wykona│ j▒ Jan Kitka - dy┐urny ruchu stacji Szczebrzeszyn.

Brody Ma│e
fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 725.3 kB   ST44-2020 + 20xx z rud▒ zbli┐aj▒ siŕ do mijanki Szczebrzeszyn LHS.

Brody Ma│e
fot. Krzysztof Newlacil
Strona 1Strona 2
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05