Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

ST44-3001, ST44-3002
[1 z 7]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1240.8 kB   ST44-3001.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 899.1 kB   ST44-3001+ST44-3002 odstawione przed hal▒ lokomotywowni LHS.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 309.7 kB   Fabloki ST44-3001 i ST44-3002 z ty│u szopy na Bortatyczach.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1147.7 kB   ST44-3001.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1131.6 kB   ST44-3001.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1093 kB   ST44-3002 odstawiona przed hal▒ lokomotywowni ZamoŠ Bortatycze.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 501 kB   ST44-3002 z mieszanym sk│adem pod▒┐a w kierunku Hrubieszowa.

Hostynne | Leszczyna
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 469.5 kB   Fablok ST44-2003 wraz z Gagarinem ST44-2046 i sk│adem mieszanym na szlaku do Bortatycz.

Karp
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 292 kB   "Fabloki" ST44-3001 i ST44-3002 oczekuj▒ce na naprawŕ rewizyjn▒ wˇzkˇw.

Wysokie
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 335.7 kB   »niwa w Niedzieliskach. ST44-3002 z mieszanym sk│adem pod▒┐a w kierunku Szczebrzeszyna.

Niedzieliska
fot. Marcin Bieli˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 117.6 kB   ST44-3001 ze sk│adem prˇ┐nych wŕglarek opuszcza stacjŕ ZamoŠ Bortatycze.

Wysokie
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 248.6 kB   PrzeÂmieszne Rp1 przed przejazdem w Bojanowie i wszystko jasne...:) wreszcie jest, na ostatniej prostej przed Puszcz▒, ST44- 3001 ze zwrotem prˇ┐nych wŕglarek niespiesznie w stronŕ granicy pa˝stwa jad▒cy.

Maziarnia
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 131.4 kB   ST44-3002+2062 z poci▒giem w kierunku Zag│ŕbia.

Szopinek
fot. Krzysztof Jesionek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 96.7 kB   ST44-3002 przed hal▒ lokomotywowni LHS ZamoŠ Bortatycze.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Hubert Budzy˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 109.4 kB   ST44-3002+ST44-2008 wyje┐d┐aj▒ z lokomotywowni LHS w stronŕ stacji.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Hubert Budzy˝ski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05