Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-25  

Sŕdziszˇw LHS
[1 z 8]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1403.3 kB   Wagony kolei litewskich (LG) ewakuowane z Ukrainy po przestawieniu w Sŕdziszowie przygotowane do transportu do Szostakowa (ęe╣tokai)

Przystanek osobowy Sŕdziszˇw
Sŕdziszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1357.9 kB   Na platformach widoczne zestawy ko│owe do wagonˇw kolei litewskich (LG) ewakuowanych z Ukrainy. Po przestawieniu na LHS w Sŕdziszowie pojecha│y do Szostakowa (ęe╣tokai).

Przystanek osobowy Sŕdziszˇw
Sŕdziszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1276.6 kB   Wagony kolei litewskich (LG) ewakuowane z Ukrainy po przestawieniu w Sŕdziszowie przygotowane do transportu do Szostakowa (ęe╣tokai). Na pierwszym planie wagon ochronny PKP LHS,

Przystanek osobowy Sŕdziszˇw
Sŕdziszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1057.3 kB   Tor do odstawiania wagonˇw z mat. niebezpiecznymi zlokalizowany przy st. Sŕdziszˇw LHS.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Paw│owice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1404.6 kB   Tor do odstawiania wagonˇw z mat. niebezpiecznymi zlokalizowany przy st. Sŕdziszˇw LHS.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Paw│owice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 960.7 kB   Tor do odstawiania wagonˇw z mat. niebezpiecznymi zlokalizowany przy st. Sŕdziszˇw LHS.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Paw│owice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1057.6 kB   Popo│udnie na wschodniej g│owicy st. Sŕdziszˇw LHS. Od lewej: ST40s-22, ST40s-13 i ST44-2066.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Paw│owice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1561.8 kB  

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 949.3 kB   ST40s-25+ST40s-20 z "rud▒" oczekuj▒ odjazdu w kierunku S│awkowa.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 704.7 kB   Na pierwszym planie budowa nowego toru normalnego do nowobudowanego terminalu LPG na Zagˇrzu.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 677 kB   Lokomotywa BR 232 (Ludmi│a) w oczekiwaniu na transport po szerokim torze na Ukrainŕ w celu naprawy/modernizacji.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1200.3 kB   ST44-2018 wje┐d┐a na stacjŕ Sŕdziszˇw LHS. Po Ârodku za drog▒ widoczna budowa bocznicy N+S do terminalu gazowego.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Paw│owice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1162 kB   Na zdjŕciu dga│ŕzienie toru bocznicowego biegn▒cego do terminalu LPG Gaspol od uk│adu normalnotorowego stacji Sŕdziszˇw LHS. odga│ŕzienie toru bocznicowego od uk│adu normalnotorowego stacji Sŕdziszˇw LHS.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1410.9 kB   Po│o┐enie stacji Sŕdziszˇw LHS wymusi│o doŠ nietypowe u│o┐enie przebiegu toru N (roboczo nazywanego "bypassem") bŕd▒cego bocznic▒ do terminalu LPG Gaspol na Zagajach.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1349.9 kB   Wschodnia cz੠stacji Sedziszˇw LHS. Na pierwszym planie tor bocznicowy (tzw. bypass) biegn▒cy do budowanego terminalu LPG Gaspol na Zagajach.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05