Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

Puszcza LHS
[1 z 17]

Mijanka LHS znajduj▒ca siŕ w Ârodku Puszczy Sandomierskiej. Operacyjnie zamkniŕta w 1998 r., zlikwidowana w roku 2005. Eksploatacyjnie otwarta po odbudowie w dn. 26.X.2010 r.

Strona 1Strona 2Strona 3 · · · · · · Strona 15Strona 16Strona 17 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1414.8 kB   ST40s-14 z mieszanym sk│adem wagonˇw na biegu przez mijankŕ Puszcza LHS.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1275.4 kB   Kawa│ek nocy na mijance w Puszczy na jednym ujŕciu.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1297.4 kB   Puszcza LHS o poranku.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1590.1 kB   ST40s-11 jedzie luzem w kierunku ZamoÂcia.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1504.5 kB   Zimowe popo│udnie nad mijank▒ Puszcza LHS.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 942.8 kB   W oczekiwaniu na │adowny.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1532.5 kB   ST40s-16+ST40s-02 ze sk│adem prˇ┐nych wŕglarek jad▒ w stronŕ granicy.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 943.7 kB   ST44-2049 z gazami mija na biegu posterunek Puszcza LHS.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1062.7 kB   ST44-2006+ST44-2066 z poc. mieszanym podczas krzy┐owania na mijance Puszcza LHS.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 485.8 kB   1:00 w nocy. Ju┐ za chwilŕ sk│ad LHS przetoczy siŕ w kierunku Nowosielca.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 562.5 kB   W chwilŕ po krzy┐owaniu mieszany sk│ad wyrusza w dalsz▒ drogŕ do ZamoÂcia.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1135.9 kB   Widok na wschodni▒ g│owicŕ mijanki Puszcza LHS.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 785 kB   Widok na zachodni▒ g│owicŕ mijanki Puszcza LHS.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1722.1 kB   ST40S-15+ST40S-19 z porannym poci▒giem mija Puszczŕ Sandomiersk▒.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 783.2 kB   Puszcza LHS o jesiennym poranku. Na torze dodatkowym wˇzek motorowy WM15s-003.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3 · · · · · · Strona 15Strona 16Strona 17
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05