Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

Pojazdy drogowe
[1 z 3]

Strona 1Strona 2Strona 3 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 597.6 kB   D╝wig EDK-1000 nale┐▒cy do LHS, Âwie┐o po remonecie, przyprowadzony po torze normalnym przez Tamarŕ TEM2-222 nale┐▒c▒ do Rail Polska oczekuje na wjazd na stacjŕ Sŕdziszˇw LHS.

Stacja Sŕdziszˇw LHS (Sŕdziszˇw P│n.)
Sŕdziszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 595.7 kB   Maszyny torowe wracaj▒ po zamkniŕtym szlaku z Werbkowic.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 340.4 kB   UCS40.00-7 przy pracach torowych na przeje╝dzie w Wojkowie.

Wojkˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 521.5 kB   Uniwersalny Ci▒gnik Szynowy UCS-40.00-07.

Wojkˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 505.6 kB   Maszyny drogowe Torremsu podczas prac w Wojkowie.

Wojkˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 427.4 kB   Oczyszczarka t│ucznia podczas prac w Wojkowie.

Wojkˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 448.5 kB   Oczyszczarka t│ucznia podczas prac w Wojkowie.

Wojkˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 461.3 kB   Profilarka │aw torowych PúT500A-39 w akcji.

Wojkˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 559.8 kB   Drogowcy z Sŕdziszowa wracaj▒ PLM po zamkniŕciu szlaku zwi▒zanym z robotami na przeje╝dzie w centrum Wolbromia.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 633.2 kB   UCS40.00 07 podczas postoju na moťcie nad Sanem.

Przeprawa mostowa nad rz. San
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 571.7 kB   Maszyny drogowe jako poci▒g ROB-02 wje┐d┐aj▒ na stacjŕ LHS w Bi│goraju.

Bi│goraj
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 212.2 kB   PLM-07-646 z PNI/ZNI Radom w drodze do prac przy odbudowie mijanki Puszcza.

Puszcza Sandomierska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 171.1 kB   Podbijarka wraz z wagonem krytym udaj▒ca siŕ w kierunku Woli Baranowskiej.

Nowosielec
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 255.4 kB   Podbijarka Plasser-Theurer PLM-07 spˇ│ki PKP LHS podczas prac w km 73.300.

Brody Du┐e
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 0 kB   Nale┐▒ca do Torremsu podbijarka PLM-07- 275.

Porŕby Dŕbskie,
mijanka Drozdˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05