Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

Tabor LHS poza lini▒...
[1 z 3]

Strona 1Strona 2Strona 3 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 364.8 kB   SM42-2167+ST44-2004 przeje┐d┐aj▒ce przez úˇd╝ w drodze z Bydgoskiej PESY do ZamoÂcia Bortatycz.

úˇd╝
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 320.8 kB   SM42-2167+ST44-2004 przeje┐d┐aj▒ce przez úˇd╝ w drodze z Bydgoskiej PESY do ZamoÂcia Bortatycz. Pod spodem tzw. Trasa Gˇrna czyli al. W│. Bartoszewskiego.

úˇd╝
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 561.7 kB   ST44-2021 stoj▒ca na terenie zak│adˇw PESA.

Bydgoszcz
fot. Robert Lisek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 573.8 kB   ST44-2021 stoj▒ca na terenie zak│adˇw PESA.

Bydgoszcz
fot. Robert Lisek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 121.7 kB   ST44-2018 wraz z ST44-2055 oraz SM48- 041 oczekuj▒ na stacji ZamoŠ na wyjazd do zak│adˇw PESA i NEWAG celem modernizacji.

ZamoŠ
fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 123.2 kB   Mieszany sk│ad towarowy prowadzony SM48-120 opuszcza ZamoŠ. Oprˇcz kilku wagonˇw z drzewem, paru beczek i jednego krytego w sk│adzie znalaz│y siŕ trzy lokomotywy LHS-u jad▒ce na modernizacjŕ: ST44-2018 i ST44-2055 do Pesy oraz SM48-041 do Newagu.

ZamoŠ
fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 243.6 kB   Mieszany sk│ad towarowy prowadzony SM48-120 opuszcza ZamoŠ. Oprˇcz kilku wagonˇw z drzewem, paru beczek i jednego krytego w sk│adzie znalaz│y siŕ trzy lokomotywy LHS-u jad▒ce na modernizacjŕ: ST44-2018 i ST44-2055 do Pesy oraz SM48-041 do Newagu.

ZamoŠ
fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 160.6 kB   ST44-2018 PKP LHS w drodze do Bydgoszczy. Pozdrowienia dla konwojenta!

ZamoŠ
fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 279.9 kB   Poci▒g towarowy TMS 343007 KOLPREMu rel. Krakˇw Nowa Huta - D▒browa Gˇrnicza Towarowa - w nietypowej obs│udze trakcyjnej (15D-01 w barwach PKP LHS) mija stacjŕ na przelocie.

Rudawa
fot. Tomasz »akowski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 280.1 kB   Poci▒g towarowy TMS 343007 KOLPREMu rel. Krakˇw Nowa Huta - D▒browa Gˇrnicza Towarowa - w nietypowej obs│udze trakcyjnej (15D-01 w barwach PKP LHS) mija stacjŕ na przelocie.

Rudawa
fot. Tomasz »akowski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 242.9 kB   Km 151.4 - rˇwnia mijankowa w Nowosielcu? Ju┐ nied│ugo ;)

Le┐ajsk
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 253.2 kB   LHS w Le┐ajsku? Nigdy nie przypuszcza│em, ┐e kiedykolwiek uda mi siŕ zobaczyŠ tak▒ sytuacjŕ. Za informacjŕ o sk│adzie dziŕkujŕ Bartkowi Samojeden.

Le┐ajsk
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 246.9 kB   Jedna z niewielu okazji, by przekonaŠ siŕ jak du┐▒ lokomotyw▒ jest ST40s, chocia┐by w porˇwnaniu z SM42.

Le┐ajsk
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 209.8 kB   SM42-2196 oraz duet batmanˇw ST40s-16 i ST40s-17 oczekuj▒ na odjazd w kierunku ZamoÂcia.

Stalowa Wola Po│udnie
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 168.4 kB   ST44-2039 w sk│adzie poci▒gu towarowego PKP Cargo w drodze do firmy PESA z Bydgoszczy.

úˇd╝
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05