Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

ú▒czyn LHS
[1 z 2]

Malownicza mijanka LHS po│o┐ona w Ludwinowie.

Strona 1Strona 2 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1459.2 kB   Poci▒g zbiorowy prowadzony ST44- 2031+ST44-2007 opuÂci mijankŕ ú▒czyn LHS i udaje siŕ w stronŕ Sŕdziszowa.

ú▒czyn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1306.2 kB   Duet maszyn ST44-2049+ST44-2036 z wŕglarkami zbli┐a siŕ do mijanki ú▒czyn LHS.

ú▒czyn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 590.3 kB   Para Batmanˇw ST40s-06+ST40s-15 ze sk│adem rudy na haku oczekuje na miajnce ú▒czyn LHS na u│o┐enie drogi do Sŕdziszowa.

Mijanka ú▒czyn LHS
Ludwinˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 190.4 kB  

Mijanka ú▒czyn LHS
Ludwinˇw

fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 338 kB  

Mijanka ú▒czyn LHS
Ludwinˇw

fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 360.7 kB   Krzy┐owanie.

Mijanka ú▒czyn LHS
Ludwinˇw

fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 342.6 kB   Para Batmanˇw ST40s-27 i ST40s-26 ze sk│adem rudy na haku, oczekuje na wolny szlak w kierunku Sŕdziszowa.

Mijanka ú▒czyn LHS
Ludwinˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 701.3 kB   Poci▒g zbiorowy opuÂci│ mijankŕ ú▒czyn LHS i pŕdzi na wschˇd w kierunku Ponidzia.

Wŕgleniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 423.9 kB   ST44-2059 wraz z drugim smerfowym Gagarinem i wŕglarkami pod semaforem wjazdowym mijanki ú▒czyn.

ú▒czyn
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 449.1 kB   Smerfowy Gagarin ST44-2059 z krˇtk▒ rozbiˇrk▒ na haku przelatuje przez mijankŕ ú▒czyn w drodze do Sŕdziszowa.

Mijanka ú▒czyn LHS
Ludwinˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 244.4 kB   Aparat blokowy (u gˇry) wraz ze skrzyni▒ kluczow▒ (na dole).

Mijanka ú▒czyn LHS
Ludwinˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 255.5 kB   Aparat blokowy znajduj▒cy siŕ w nastawni dysponuj▒cej mijanki ú▒czyn LHS.

Mijanka ú▒czyn LHS
Ludwinˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 731.5 kB   TE33A-9999 z poci▒giem rudowym wje┐d┐a na mijankŕ úaczyn LHS.

Mijanka ú▒czyn LHS
Ludwinˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 276.4 kB   Sk│ad rudowy w kierunku huty, prowadzony ST44-2062 przeje┐d┐a przez mijankŕ ú▒czyn LHS.

Mijanka ú▒czyn
Ludwinˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 184.9 kB   Wschodnia g│owica mijanki ú▒czyn LHS wieczorow▒ por▒.

Mijanka ú▒czyn
Ludwinˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05