Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

Zdjŕcia panoramiczne, czyli LHS widziana SZERSZYM okiem obiektywu...
[1 z 10]

Poni┐ej przedstawiamy wybrane szersze ujŕcia widokowe (tzw. panoramiczne), ktˇre zosta│y wykonane podczas dokumentowania LHS na potrzeby S│upka Interaktywnego.

Ze wzglŕdu na wiŕksze wymiary zdj੠ich rozmiar jest rˇwnie┐ wiŕkszy, przez co mog▒ │adowaŠ siŕ d│u┐ej ni┐ wiŕkszoŠ zdj੠w Galerii.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 364.3 kB   Para Batmanˇw ST40s-23 i ST40s-27 z wŕglarkami na haku w drodze na wschˇd.

Skroniˇw | Potok Wielki
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 0 kB   Krˇtki sk│ad mieszany prowadzony pojedynczym Gagarinem wje┐d┐a na mijankŕ Kŕpie.

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 3497.4 kB   Hrubieszˇw LHS

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 2629.7 kB   Panorama miejsca przysz│ego, dwupoziomowego skrzy┐owania LHS z drog▒ ekspresow▒ S19.

Nowosielec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 2848.1 kB   Panorama wschodniej czŕÂci st. ZamoŠ Bortatycze LHS. Po lewej widoczna hala lokomotywowni.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 2465.8 kB   Panorama roztocza˝skich wzgˇrz znajduj▒cych siŕ w pobli┐u »urawnicy.

»urawnica
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 3700.5 kB   Przejazd kolejowy LHS na skrzy┐owaniu z drog▒ krajow▒ DK78. Obecnie ju┐ nie istnieje - stoi w tym miejscu oddany w roku 2021 wiadukt.

Samostrza│ˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 4790.1 kB   Przejazd kolejowy LHS na skrzy┐owaniu z drog▒ krajow▒ DK78. Obecnie ju┐ nie istnieje - stoi w tym miejscu oddany w roku 2021 wiadukt.

»ydˇwek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 9757 kB   Panorama toru LHS biegn▒cego ukopem przez masyw Bia│ej Gˇry.

Bia│a Gˇra
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1206.3 kB   Panorama Doliny Nidy. W 1/4 kadru widoczny nasyp LHS.

Skowronno
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 970.4 kB   Jesienna panorama spod Bia│ej Gˇry

Kŕpie
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1777.7 kB   ST44-2010+ST44-2055 z mieszanym sk│ad wagonˇw wje┐d┐aj▒ na mijankŕ Kŕpie LHS.
W tle masyw Bia│ej Gˇry.

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 739.7 kB   ST44-2039+ST44-3002+TE33A-9999 wraz ze sk│adem do Hrubieszowa w torach stacyjnych st. ZamoŠ Bortatycze.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1124.9 kB   Widok spod Bia│ej Gˇry na okolice miejscowoÂci Kŕpie. Na pierwszym planie tor LHS.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1724.2 kB   Poci▒g specjalny "Tamar▒ do Hrubieszowa" podczas chwilowego postoju na stacji Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05