Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

LHS noc▒...
[1 z 2]

Strona 1Strona 2 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1163.8 kB   Gwie╝dzista noc nad torem LHS.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1078.4 kB   Tor LHS w Bojanowie o wschodzie ksiŕ┐yca.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 32.9 kB  

Mijanka Huta Derŕgowska LHS
Huta Derŕgowska

fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1365.2 kB   Noc nad starorzeczem Nidy. Most zosta│ oÂwietlony specjalnie na potrzeby zdjŕcia - normalnie nie jest iluminowany.

Most nad starorzeczem rz. Nidy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 447.7 kB   Noc nad mijank▒ Puszcza LHS.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 585.1 kB   Bladym Âwitem duet batmanˇw zbli┐a siŕ z poci▒giem rudowym do mijanki ú▒czyn LHS.

Wŕgleniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 220.9 kB   Wieczorny przelot przez most nad Wis│▒ w kierunku Woli Baranowskiej.

Przeprawa mostowa nad rz. Wis│▒
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 65.3 kB   Majacz▒ca w oddali tarcza ostrzegawczwa semafora wjazdowego mijanki w Hucie Derŕgowskiej. Leonidy mia│y spadaŠ i jeden nawet jest na tym zdjŕciu widoczny, choŠ s│abo.

Szoje
fot. Seweryn B│asiak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 173.3 kB   Prawie druga w nocy na Wy┐ynie Miechowskiej. Okoliczne pola spowija snop Âwiat│a kolejnego poci▒gu LHS jad▒cego do S│awkowa.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 187.9 kB   Letni plener mi│oÂnikˇw kolei, czyli Summer LHS Camp mijany noc▒ przez kolejny poci▒g.

Puszcza Sandomierska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 981.8 kB   Sk│ad prowadzony duetem maszyn serii ST44 z prŕdkoÂci▒ Âwiat│a mija miejsce obozowania Summer LHS Camp 2014. Z wiadomych przyczyn nie zd▒┐yliÂmy spisacŠ numerˇw lokomotyw...

Motkowice
fot. Wojciech Mˇl
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 202.2 kB   "Semafor podany".

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 397.4 kB   Widok z Siedlisk na Zawadŕ. Na pierwszym planie tarcze ostrzegawcze semaforˇw wjazdowych do Zamoťcia Bortatycz, w oddali widoczne od Zawady.

Siedliska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 139.5 kB   Wieczˇr na moÂcie LHS nad rzek▒ Nid▒.

Rzeka Nida (Motkowice)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 187 kB   Wieczorny sk│ad prowadzony ST44-2018 zmierza w kierunku Woli Baranowskiej.

Bojanˇw
fot. Szymon Janiec
Strona 1Strona 2
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05