Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

Kŕpie LHS
[1 z 5]

Malownicza mijanka LHS po│o┐ona na zboczu Bia│ej Gˇry na Wy┐ynie Miechowskiej.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 486.3 kB   Para Batmanˇw ST40s-20 i ST40s-15 z wŕglarkami na haku oczekuje na krzy┐owanie na mijance Kŕpie.

Uniejˇw Parcela | Uniejˇw Rŕdziny
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 509 kB   Para Batmanˇw ST40s-20 i ST40s-15 z wŕglarkami na haku startuje z mijanki Kŕpie w kierunku huty.

Uniejˇw Parcela | Uniejˇw Rŕdziny
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 504.5 kB   Krzy┐owanie dwˇch wŕglarek na mijance Kiŕpie - ST40s-20 i ST40s-15 w kierunku huty, ST40s-23 i ST40s-27 w kierunku Sŕdziszowa.

Uniejˇw Parcela | Uniejˇw Rŕdziny
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 612 kB   Para Batmanˇw ST40s-23 i ST40s-27 z wŕglark▒ na haku zbli┐a siŕ do mijanki Kŕpie.

Uniejˇw Parcela | Uniejˇw Rŕdziny
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 474.6 kB   Para Batmanˇw ST40s-20 i ST40s-15 z wŕglarkami na haku startuje z mijanki Kŕpie w kierunku huty.

Uniejˇw Parcela | Uniejˇw Rŕdziny
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 758.2 kB   Na horyzoncie wy│ania siŕ wŕglarka prowadzona przez duet Batmanˇw ST40s-23+ST40s-27 w drodze na wschˇd.

Uniejˇw Parcela | Uniejˇw Rŕdziny
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 464.4 kB   Zakopcona para Gagarinˇw ST44-2043 i ST44-2054 startuje z mijanki Kŕpie w kierunku Sŕdziszowa.

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 0 kB   ST40s-04wraz z drug▒ maszyn▒ tej serii i prˇ┐nym sk│adem wŕglarek oczekuj▒ na krzy┐owanie na mijance Kŕpie LHS.

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1121.4 kB   ST40s-22 z 15 wagonami pasa┐erskimi powraca ze S│awkowa na Ukrainŕ.

Marcinkowice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1401.6 kB   ST44-2035 z poci▒giem roboczym jedzie w kierunku Sŕdziszowa po obrˇceniu na mijance Kŕpie LHS.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 680.4 kB  

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Kuba Stŕpie˝
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 602.2 kB   Duet ST40s krzy┐uje sie z drugim duetem ST40s na mijance Kŕpie.

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Kuba Stŕpie˝
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 131.8 kB  

Uniejˇw Parcela | Uniejˇw Rŕdziny
fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 131.8 kB  

Uniejˇw Parcela | Uniejˇw Rŕdziny
fot. Marcin Alencynowicz
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 372.3 kB   Gagarin ST44-2010 ze sk│adem wŕglarek i beczek wje┐d┐a na tor dodatkowy mijanki Kŕpie. Sygna│ S13 na semaforze informuje, ┐e sk│ad zatrzyma siŕ na mijance.

Uniejˇw Parcela | Uniejˇw Rŕdziny
fot. Jaros│aw Stypa
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05