Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-17  

Stacja graniczna LHS w Hrubieszowie
[1 z 8]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1479.4 kB   Ciekawostka historyczna - oryginalny kiosk "Ruchu" wykorzystywany na jednym z terminali.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Grˇdek Kolonia

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1531.6 kB   Manewry na torze wyci▒gowym we wschodniej g│owicy stacji. Tor dochodzi a┐ do Grˇdka - kilometr od granicy na Bugu.

Grˇdek Kolonia
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1545.7 kB   TE33AC-2018 manewruje w zachodniej g│owicy stacji po przyprowadzeniu sk│adu z

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1119.5 kB   W tle wyremontowana hala dawnego "ZNTK", obecnie nale┐▒ca do LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1292.7 kB   Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 87.8 kB   Wa│ szkwa│owy nad stacj▒ graniczn▒ LHS w Hrubieszowie.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 105.3 kB   2M62U-0059 z poci▒giem zdawczym wje┐d┐a do Hrubieszowa

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 76 kB   Wyjazd ze stacji Hrubieszˇw LHS na Ukrainŕ poci▒gu towarowego prowadzonego przez 2M62U-0059.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 43.4 kB   Nocna zmiana.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 58.8 kB   Motyw ze straszyd│em.
2M62U-0059 wci▒ga do Hrubieszowa sk│ad zdawczy z Ukrainy.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 108.2 kB   Kolejna kabinˇwka ze stacji Hrubieszˇw LHS, na zdjŕciu widoczny gagarin kolei ukrai˝skich 2M62-0934 szykuj▒cy siŕ do odjazdu na Ukrainŕ.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 95.5 kB   Wschˇd s│o˝ca widziany ze stacji Hrubieszˇw LHS. Na pierwszym planie lokomotywa 15D/A-113.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 77.3 kB   Wschˇd s│o˝ca widziany ze stacji Hrubieszˇw LHS. Na pierwszym planie lokomotywa 15D/A-113.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 77.7 kB   Dzie˝ dobry :)

Hrubieszˇw
fot. Artur Konieczny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 617.7 kB   Gagarin ST44-2054 manewruje na zachodniej g│owicystacji Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05